img

První šachový příměstský tábor v Bohumíně!


24.07.2022

Šachová škola v roce 2022 poprvé uspořádala na přání rodičů dva cykly příměstského šachového tábora.

První cyklus proběhl od 11. 7.  – 15. 7. 2022 a měl velký úspěch. Tábora se zúčastnilo 12 dětí, které navštěvují šachovou výuku na školách v Bohumíně, a chtěly se zdokonalit v této hře. Výuka byla naplánována od 9.00 do 16.00, ale byl vznesen požadavek kvůli práci  některých rodičů začínat v 7.30. Pro žádající rodiče byl požadavek splněn a několik dětí již začínalo tábor dříve. Děti měly výuku šachu zpestřenou  šachovými turnaji a pohybem na zahradě ZŠ Masarykové, kde má sídlo Šachová škola Bohumín a tábor probíhal v jejích prostorech. Celou výuku řídili dva trenéři, kteří se doplňovali v tréninku i v mimošachových aktivitách. Po celou dobu byl pro děti zajištěn pitný režim a obědy ve školní jídelně ZŠ.  Děti byly nadšené z tábora a 5 se jich zaregistrovalo do šachového oddílu, kde chtějí dále rozvíjet svou znalost šachové hry. Již se těšíme na druhý cyklus tábora, který proběhne poslední týden v srpnu.FOTOGALERIE